At Bidrage Til Samfundet

2. Semester eksamens projekt lavet af Sabrina Finne & Benny Kjølhede